Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Thetan Arena tiết lộ danh sách đầu tiên các đối tác tham gia chương trình GAP

Thetan Arena đã phát hành danh sách ban đầu gồm bảy cộng đồng đối tác đã được chấp nhận tham gia GAP của dự án PlayToEarn MOBA. Hơn 70 cộng đồng đã tham gia đăng ký nhưng danh sách công bố lần đầu chỉ có 7 cộng đồng, gồm có: AAG Ventures, PathDAO, Rainmaker Games, Polkastar Gaming, Cosmic Guild, humanDAO và Liberty Gaming Guild

Comment Subcibe