Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Theo DappRadar: Giá trị thị trường của BAYC vượt quá 3,5 tỷ đô la

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Dapprader, giá trị thị trường của “Boring Ape” BAYC đã vượt quá 3,5 tỷ $, tại thời điểm viết bài này là 3,53 tỷ đô la Mỹ và tổng khối lượng giao dịch là khoảng 1,41 tỷ $Ngoài ra, giá sàn BAYC hiện tại đạt 106,9 ETH, tăng 9,65% trong 24 giờ.

Đứng sau Bored Ape là CryptoPunks đạt 2.38 tỷ $.

Comment Subcibe