TheInformation công bố 50 công ty khởi nghiệp triển vọng nhất

Trang tin tức công nghệ TheInformation vừa công bố danh sách 50 công ty khởi nghiệp triển vọng nhất, bao gồm các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, phần mềm doanh nghiệp, ứng dụng xã hội, kinh doanh, truyền thông, bảo mật, tiền điện tử và phần mềm tài chính.

Trong đó có 6 công ty trong lĩnh vực blockchain và tiền điện tử: dYdX, IronFish, Nansen, Elementus, Render Network và Thirdweb.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr