The Merge có thể diễn ra vào ngày 15/9

Một số nhà phát triển cốt lõi của Ethereum công bố ngày The Merge dự kiến là 15/9, đánh dấu bước đầu chuyển sang Proof-of-Stake. Họ đồng ý chỉ số Total Terminal Difficulty (TTD) – tạm dịch Tổng độ khó đầu và cuối đạt con số 58750000000000000000000.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr