The Lost Land đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu đô la

Trò chơi The Lost Land thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu đô la. Trò chơi được phát triển bởi Monster Labs, kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nhập vai, chiến đấu tổng thể và xây dựng chiến lược. 

Hiện tại, quá trình thử nghiệm Alpha của trò chơi đã hoàn tất, chuyển sang bản Beta và sẽ ra mắt công chúng vào đầu năm 2023. Ngoài ra, The Lost Land có kế hoạch chính thức niêm yết token của mình trên CEX vào năm 2023, bán các hộp ẩn NFT có liên quan trên nền tảng NFT của Binance.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr