Thành phố Thượng Hải đặt mục tiêu phát triển Metaverse lên 52 tỷ đô la trong 4 năm

Thượng Hải phát hành báo cáo chính sách đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp Metaverse lên giá trị 350 tỷ nhân dân tệ, khoảng 52 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr