Thẩm phán phủ nhận đề nghị của SEC về việc giữ bí mật tài liệu của Hinman trong vụ Ripple

Thẩm phán tòa sơ thẩm Hoa Kỳ Sarah Netburn từ chối tuyên bố của họ về đặc quyền của luật sư – khách hàng liên quan đến các tài liệu nội bộ Hinman.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr