Thẩm phán chưa quyết định cho phép Binance.US mua lại Voyager

Theo ghi nhận của Thecoindesk, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã đình chỉ nỗ lực bán tài sản của Voyager cho Binance.US để đáp lại đơn xin lưu trú khẩn cấp của chính phủ Hoa Kỳ.

Thẩm phán sơ thẩm Jennifer Rearden của Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã chấp nhận đơn của Bộ Tư pháp để giữ nguyên đơn kháng cáo bán hàng, mà trước đó đã được một thẩm phán khác chấp nhận.

Động thái này sẽ tạm dừng việc mua bán cho đến khi đơn kháng cáo có thể được thông qua hệ thống tòa án Hoa Kỳ. Phán quyết cho biết: “Kiến nghị khẩn cấp của chính phủ được chấp thuận sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản của các bên, cũng như các cuộc họp và tranh luận bằng miệng được tổ chức về vấn đề này.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr