Thallo, một công ty khởi nghiệp công nghệ khí hậu Web3, đã hoàn thành vòng gọi vốn 2,5 triệu

Thallo, một công ty khởi nghiệp công nghệ khí hậu Web3 có trụ sở tại Sharm El Sheikh, Ai Cập, đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2,5 triệu USD do Ripple, Arcan LLC, Friendly Trading Group 2, Allegory, Cerulean Ventures và Flori Ventures dẫn dắt. Công ty có kế hoạch sử dụng các quỹ mới để đẩy nhanh việc ra mắt nền tảng giao dịch carbon dựa trên blockchain hàng đầu của mình. Thallo sử dụng công nghệ blockchain để kết nối người mua và người bán tín chỉ carbon, đồng thời sử dụng công nghệ blockchain để làm cho quy trình trở nên hiệu quả, có thể theo dõi và minh bạch. Các đối tác của Thallo trong lĩnh vực Web3 bao gồm Ripple, Celo, Polygon và Chainlink.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr