Tesla tiết lộ vẫn đang HODL 222 triệu đô la giá trị Bitcoin

Tesla đã tiết lộ rằng họ vẫn đang nắm giữ số Bitcoin trị giá 222 triệu đô la sau khi bán 75% tổng nắm giữ tiền điện tử của mình.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr