Terra và Celsius đối mặt với loạt vụ kiện tại Hoa Kỳ

Một vụ kiện tập thể mới chống lại TerraForm Labs và CEO Do Kwon đã được Bragar Eagel & Squire, P.C. đệ trình vào ngày 24/7 tại bang California.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr