Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tennessee Titans Trở thành Đội NFL đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Cryptonewsbtc đã báo cáo rằng nhóm Tennessee Titans của NFL sẽ chấp nhận tiền điện tử Bitcoin làm khoản thanh toán cho các quỹ. Đáp lại Sean Amick của Tạp chí Bitcoin, các Titans sẽ là người đầu tiên chấp nhận tiền điện tử cho vé mùa, suite, PSL, tài trợ cho nhân viên và các sự kiện Sân vận động Nissan.

Comment Subcibe