Tên miền Amazon.eth được offer 1 triệu USDC trên Opensea

Tên miền amazon.eth nhận được offer với giá 1 triệu USDC, một con số không hề nhỏ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr