Tập đoàn Citadel Securities sẵn sàng hỗ trợ Silvergate Bank

Theo ghi nhận của Thecoindesk, một số nguồn tin cho rằng công ty tạo lập thị trường toàn cầu khổng lồ Citadel Securities sẽ vào cuộc để cứu vãn tình hình cho Silvergate và có thể bơm lượng tiền mặt để giải quyết vấn đề thanh khoản.

Citadel Securities chủ yếu cung cấp các giải pháp thanh khoản tùy chỉnh với mức độ ảnh hưởng thị trường thấp và định giá nhất quán cho khách hàng toàn cầu (bao gồm ngân hàng, nhà môi giới và công ty giao dịch hệ thống) và hiện nắm giữ khoảng 5,5% cổ phần của Silvergate Bank.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr