Taiko ra mắt mạng thử nghiệm ZK-EVM alpha-2

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Taiko, mạng Ethereum Layer-2 sử dụng công nghệ zkRollup, đã ra mắt mạng thử nghiệm ZK-EVM alpha-2 “Askja”, mở cho tất cả các nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh và tích hợp một phần bằng chứng về tính hợp lệ của ZKP.

Ngoài ra, Taiko cũng đề cập đến tính kinh tế của giao thức, phần thưởng cho người chứng minh để bù đắp cho mức tiêu thụ tài nguyên của họ và nhiều thứ khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr