Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Tác giả của cuốn "Tiêu chuẩn Bitcoin" cho biết 'Bitcoin khắc phục' lạm phát và hạn chế kiểm soát của chính phủ

Trong bài phỏng vấn anh nói rằng những vấn đề như trên thế giới hiện nay là do tiền quá dễ dàng, lạm phát và chính phủ có quyền truy cập vô hạn ảnh hưởng đến sự giàu có của mọi người và tôi nghĩ Bitcoin đã khắc phục được điều này.

Comment Subcibe