Sui Network thông báo sự kiện Testnet Wave 2 đã kết thúc

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dự án chuỗi công cộng SuiNetwork đã thông báo kết thúc sự kiện Testnet Wave2 và chưa đề cập về những dự định tiếp theo.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr