Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Sự kiện The Merge của Ethereum sẽ diễn ra vào ngày 8/6

Mạng lưới Ethereum sắp trải qua một đợt cập nhật lớn với việc thay đổi cơ chế đồng thuận của nó. Cụ thể, Ethereum đang chuẩn bị chuyển từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS), và sự kiện này được gọi là The Merge. Robsten testnet sẽ bắt đầu tích hợp The Merge vào 8/6.

Comment Subcibe