Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Sự kiện The Merge có khả năng chuyển sang tiến hành vào tháng 8

Preston Van Loon, nhà phát triển cốt lõi của mạng Ethereum, phát biểu tại hội nghị Permissionless rằng quá trình chuyển đổi, được gọi là The Merge, sẽ diễn ra vào tháng 8 nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Comment Subcibe