Studio trò chơi Kratos hoàn thành khoản tài trợ hạt giống trị giá 20 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, studio trò chơi Web3 của Ấn Độ Kratos đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 20 triệu USD với mức định giá 150 triệu USD. Accel dẫn đầu khoản đầu tư này và Prosus Ventures, Courtside Ventures, Nexus Venture Partners, IndiGG và Nazara Technologies đã tham gia.

Kratos được thành lập vào tháng 9/2022, mô hình kinh doanh đưa các nhà phát triển trò chơi và game thủ đến với nền tảng để tăng thu nhập từ hai bên. Kratos sẽ tiếp tục xây dựng thương hiệu IndiGG như một DAO chơi game.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr