Stripe sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán cho OpenAI và tích hợp công nghệ này

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tin tức Bloomberg News cho thấy OpenAI đã đạt được sự hợp tác với gã khổng lồ thanh toán Stripe và Stripe sẽ cung cấp cho GPT-4 các dịch vụ lập hóa đơn và thanh toán do đăng ký tạo. Ngoài ra, Stripe cũng sẽ tích hợp công nghệ mới của OpenAI vào các sản phẩm và dịch vụ của mình và hiện đang thử nghiệm với 14 cơ sở hạ tầng GPT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr