Strategy Risk Associates hoàn thành khoản tài trợ 12 triệu đô la

Hiệp hội rủi ro chiến lược (SRA), một công ty đánh giá rủi ro công nghệ tài chính, hoàn thành vòng cấp vốn Series B trị giá 12 triệu đô la. Trước đây, Strategy Risk Associates đã đạt được sự hợp tác với hàng trăm tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ, tập trung vào các rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số, giúp các ngân hàng và các tổ chức khác đo lường kỳ hạn rủi ro tài chính của họ và cung cấp các dịch vụ như đánh giá rủi ro hàng quý để hỗ trợ quản lý rủi ro tài sản kỹ thuật số và tài chính.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr