Starkware: STRK hiện đang ở “trạng thái không được mua bán”

Jinse Finance đã báo cáo rằng công ty công nghệ Ethereum Layer2 Starkware đã tiết lộ trên blog chính thức của mình rằng token STRK hiện đang ở “trạng thái không được giao dịch mua bán sẽ duy trì cho đến khi có thông báo mới của StarkNet Foundation.” Người phát ngôn của Starkware, NathanJeffay tiết lộ rằng mặc dù STRK đã được triển khai, nhưng thời gian Airdrops hay vesting token vẫn chưa bắt đầu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr