Stargate DAO thảo luận cách thức phân phối 1,6 triệu ARB

Theo ghi nhận của Thecoindesk, các thành viên DAO của Stargate, giao thức thanh khoản chuỗi chéo trên LayerZero, đã thảo luận trong một cuộc gọi hội nghị cộng đồng về cách xử lý phân phối dự kiến ​​1,6 triệu Arbitrum (ARB).

Max Power, một thành viên của LayerZero Labs cho biết rằng họ vẫn chưa nhận được phân bổ ARB và sau khi LayerZero nhận được, họ phải đưa ra quyết định có nên giữ, bán, triển khai hoặc ủy quyền chúng hay không.

Một số người tham gia đề xuất rằng DAO nên phân phối token ARB cho người dùng hoặc triển khai chúng như một động cơ khuyến khích thanh khoản, trong khi những người khác đề xuất ủy quyền token ARB để Stargate có thể tham gia quản trị Arbitrum.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr