Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Stacks (STX) tăng vọt 75% sau tin hợp tác với OKCoin

Stacks đã tăng giá hôm nay sau khi có tin tức về việc hợp tác với OKCoin để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái DeFi rộng lớn hơn trên Bitcoin.

Comment Subcibe