Menu

Stacks đã tài trợ cho Brink 1,32 triệu token

Theo Mars Financial News, theo blog Stacks, Stacks Blockchain Foundation sẽ tài trợ 1,32 triệu mã thông báo (STX) cho Brink. Người ta ước tính rằng trong vòng một năm các mã thông báo này sẽ mang lại doanh thu Bitcoin trị giá 165.000 USD và chi trả hai tuần một lần cho ví Brink. Được biết, Brink là một tổ chức phi lợi nhuận phát triển Bitcoin và đã nhận được tài trợ từ Tổ chức Nhân quyền, sàn giao dịch Gemini và FTX.

 

0 Bình luận