Stablecoin USDC đạt khối lượng giao dịch kỷ lục 26,68 tỷ USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, stablecoin USDC đã ghi nhận khối lượng giao dịch là 26,68 tỷ USD trong vòng 24 giờ vào ngày 11/3. Lý do liên quan đến hoạt động rút/ gửi tiền của đối tác và khách hàng Circle khi công ty có gửi tiền vào Silicon Valley Bank, ngân hàng đã vừa ngừng hoạt động vào cuối tuần.

Dữ liệu giao dịch USDC trong những ngày biến động vừa qua. Ảnh: CoinMarketCap

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr