Spotify đang thử nghiệm dịch vụ danh sách nhạc hỗ trợ NFT

 Spotify đang thử nghiệm một dịch vụ mới có tên là “Danh sách phát được kích hoạt bằng token”, cho phép chủ sở hữu NFT kết nối ví của họ và nghe nhạc được tuyển chọn. Bản thử nghiệm hiện có sẵn cho Fluf, Moonbirds, Kingship và Overlord. cộng đồng, các danh sách phát tuyển chọn sẽ được cập nhật tích cực trong giai đoạn thử nghiệm ba tháng và chỉ các thành viên cộng đồng mới có thể truy cập được qua một liên kết duy nhất. Thử nghiệm hiện chỉ khả dụng cho người dùng Android ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Úc và New Zealand.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr