SpaceID và Web3Go vào vòng thứ 5 chương trình tăng tốc Web3 của BNBChain

Tin tức từ Thecoindesk, giao thức tên miền phi tập trung SpaceID, cơ sở hạ tầng Web3, giao thức truyền thông tương thích MultichainEventProtocol (MEP), trò chơi chiến lược di động MetaApes, danh mục đầu tư mã hóa VelvetCapital, nền tảng phân tích dữ liệu mở đa chuỗi Web3Go, nền tảng trò chơi Gameta. 7 dự án đã được chọn vào đợt thứ năm của chương trình tăng tốc Web3 của BNBChain “Những nhà xây dựng có giá trị nhất” (MVB) và đã nhận được khoản đầu tư từ BinanceLabs.

BNBChain và hệ sinh thái BinanceLabs sẽ cung cấp công nghệ và sản phẩm chung, tư vấn tokenomics, hỗ trợ thị trường và cộng đồng cũng như tư vấn kỹ thuật và tích hợp với hỗ trợ cơ sở hạ tầng BNBChain, CoinMarketCap và TrustWallet để giúp các dự án phát triển nhanh chóng và tích hợp vào toàn bộ hệ sinh thái.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr