Space ID sẽ snapshot vé whitelist vào ngày 8/8

Những mốc thời gian đăng ký Domain.bnb

📸 Snapshot vé whitelist: 13h ngày 8/8

Claim Whitelist Badges: Tại đây

❇️ Ba giai đoạn: Gửi danh sách yêu thích, Đấu giá và Đăng ký

1️⃣ Giai đoạn 1: Gửi danh sách yêu thích

Thời gian: 10/8 – 15/8

Tùy vào vé của bạn mà có tối đa 2, 3 hoặc 5 tên miền có thể đăng ký wishlist.

2️⃣ Giai đoạn 2: Đấu giá

Thời gian: 16/8 – 23/8

Nếu tên wishlist trùng với người khác thì tiết hành đấu giá, mỗi bước giá +5%.

3️⃣ Giai đoạn 3: Đăng ký

Thời gian: 24/8 – 31/8

Khi đấu giá thành công hoặc tên miền trong giai đoạn 1 không bị trùng bạn có thể tiến hành đăng ký. Phải đăng ký trong thời gian này không thì tên miền đó chuyển sang giai đoạn 4 (FCFS) chưa có thời gian cụ thể.

Chi tiết: Tại đây

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr