Space ID 2.0 khởi chạy phiên bản thử nghiệm Beta

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dự án tên miền thuộc BNB Chain, Space ID, đã mở phiên bản thử nghiệm Beta 2.0 dành cho người dùng nằm trong Whitelist thử nghiệm. Những người khác có thể trải nghiệm từ ngày 20/2.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr