Space ID chính thức ra mắt phiên bản 2.0

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dịch vụ cung cấp tên miền Web3, Space ID, thông báo chính thức ra mắt phiên bản 2.0, bao gồm bốn chức năng chính: Ưu đãi bộ sưu tập, Thẻ quà tặng SPACE ID, Chương trình giới thiệu và Chương trình Voyage SPACE ID. Một điểm đáng chú ý là Space ID đã điều chỉnh phí giao dịch NFT thành 1,5%.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr