Sony hợp tác với Astar Network để triển khai Chương trình ươm tạo Web3

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Sony Network Communications, một đơn vị kinh doanh của tập đoàn Sony, đã hợp tác với Astar Network để khởi động kế hoạch ươm tạo Web3. Startale Labs Pte Ltd là công ty phát triển dApp và cơ sở hạ tầng, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh dựa trên chuyên môn về phát triển giao thức đa chuỗi, sẽ hợp tác với Sony Network Communications Inc và cùng tổ chức Chương trình ươm tạo Web3 do Sony Network Communications hỗ trợ và Astar, sẽ diễn ra từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 6 năm nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr