Solana phát hành kế hoạch cải thiện nâng cấp mạng

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Anatoly Yakovenko, nhà đồng sáng lập Solana, đã đưa ra bài viết “Kế hoạch cải thiện nâng cấp mạng”, nhằm cải thiện quá trình nâng cấp Solana, khởi động lại mạng và tập trung vào sự ổn định. Tiến độ cải tiến, nâng cấp như sau:

  1. Trước khi nâng cấp mạng chính, hãy hạ cấp mạng thử nghiệm xuống phiên bản beta mạng chính hiện tại và bộ tính năng;
  2. Nâng cấp mạng thử nghiệm cho phiên bản mới;
  3. Xem cách hoạt động testnet hoạt động trong thời gian thực;
  4. Hạ cấp testnet trở lại phiên bản beta của mainnet hiện tại;
  5. Lặp lại quá trình này trong khi kiểm tra testnet;
  6. Phát hành phiên bản mới cho trình xác thực mainnet-beta để nâng cấp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr