SOL, AVAX và LINK có thể tăng 100-200% trong thời gian tới

Nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe nói rằng nhiều altcoin có thể tăng tới 200% khi Bitcoin (BTC) phục hồi như Avalanche (AVAX), Solana (SOL) và Chainlink (LINK).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr