Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Số lượng người sử dụng ứng dụng tiền điện tử ở Hàn Quốc giảm mạnh

Số lượt tải và truy cập các ứng dụng tiền điện tử như Upbit, Bithumb và Coinone giảm liên tục, nguyên nhân lớn nhất được cho là sự sụp đổ của LUNA ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà đầu tư.

Comment Subcibe