Số lượng giao dịch trên chuỗi Ethereum đã giảm và nhu cầu mạng đã giảm

Theo báo cáo của Bitcoinist, các nhà phân tích của CryptoQuant nhận thấy rằng số lượng giao dịch trên chuỗi Ethereum gần đây đã giảm đáng kể, điều đó có nghĩa là nhu cầu thị trường đối với mạng Ethereum đã bắt đầu giảm. Số lượng giao dịch là số liệu đánh giá tổng số lần chuyển tiền diễn ra trên chuỗi khối Ethereum. Khi chỉ báo này có giá trị cao, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch đang hoạt động trên mạng; giá trị thấp có nghĩa là chuỗi hiện ít hoạt động hơn. Xu hướng trung bình động 30 ngày của chỉ báo cho thấy rằng nó đã suy giảm tổng thể kể từ tháng 5 năm 2021 và sự suy giảm gần đây đã trở nên rõ rệt hơn, cho thấy chuỗi khối Ethereum hiện đang ở trạng thái “hoạt động thấp”. Ngoài ra, giá Ethereum đã giao dịch đi ngang trong một thời gian và không rõ khi nào nó sẽ thoát ra khỏi xu hướng này.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr