Menu

Số lượng giao dịch Axie Infinity vượt qua 800.000 người, với tổng giá trị giao dịch hơn 2,5 tỷ USD

Theo dữ liệu mới nhất cho biết số lượng người giao dịch trong trò chơi NFT Axie Infinity đã vượt quá 800.000 (khoảng 805.911 tại thời điểm viết bài), với tổng doanh số là 66.925,41 giao dịch trị giá hơn 2,53 tỷ USD . Được biết Axie Infinity hiện là dự án NFT có khối lượng giao dịch hàng đầu trong chuỗi bộ sưu . Tương tự, CryptoPunks là dự án đứng thứ hai với tổng khối lượng giao dịch là 1,47 tỷ USD, số lượng người giao dịch là 5129 và thu về hơn 18,731.

0 Bình luận