Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Số lượng BTC rời khỏi sàn giao dịch Bitcoin tăng 100.000 BTC mỗi tháng - Đây có phải tín hiệu tăng giá?

Theo công ty phân tích dữ liệu on-chain Glassnode, số lượng BTC rời khỏi sàn ở mức này chỉ được quan sát thấy trong một số trường hợp hiếm hoi.

Comment Subcibe