Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông niêm yết ETF tài sản ảo, một bước quan trọng trong sự phát triển thận trọng của tài sản ảo

Nhật báo kinh tế đã đăng một bài báo “Phát triển thận trọng tài sản ảo thực hiện một bước quan trọng”, nói rằng quỹ ETF tài sản ảo do CSOP Asset Management Co., Ltd. ra mắt đã chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào tháng 12 16. Đây là đợt tài sản ảo đầu tiên tại thị trường châu Á ETF tài sản ảo đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển tài sản ảo tại Hồng Kông. Hong Kong bắt kịp xu hướng phát triển tài chính và dấn thân vào “vòng tròn tiền tệ”, thể hiện sự nhanh nhạy nhìn ra cơ hội, bầu không khí cởi mở, tương thân tương ái, thái độ xông xáo không nương tay trước những điều đầy kỳ vọng nâng cao vị thế của một trung tâm tài chính quốc tế.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr