Số dư của miner BTC chạm mức thấp nhất trong 7 tháng

Dữ liệu của Glassnode cho thấy số dư của miner BTC đã đạt mức thấp nhất trong 7 tháng là 1.819.038.702.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr