Thecoindesk | Crypto market for the smart money

SmartChain DeFi thành công gọi vốn 16 triệu USD vòng Series A

SmartChain Defi đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 16 triệu USD, do BinanceLabs dẫn đầu và có sự tham gia của Adrian Kolody, người sáng lập sàn giao dịch phi tập trung DominationFinance.

Comment Subcibe