Sino Global Capital: Tiếp xúc trực tiếp với FTX chỉ giới hạn ở hàng triệu đô la, hoạt động của quỹ vẫn bình thường

Sino Global Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, cho biết: “Việc tiếp xúc trực tiếp với FTX của nó được giới hạn ở mức trung bình bảy con số được quản lý. Khoản đầu tư của chúng tôi vào vốn chủ sở hữu FTX đã được thực hiện trước khi ra mắt quỹ. Chúng tôi không đầu tư bất kỳ vốn LP nào vào FTX và công ty không áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc đòn bẩy nào liên quan đến các vị thế đầu tư. Ngoài ra, SinoGlobalCapital hiện đang hoạt động bình thường và sẽ tiếp tục đầu tư như một quỹ.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr