Silvergate Bank trả lại 9,85 triệu USD cho BlockFi

Theo ghi nhận của Thecoindesk, thẩm phán phá sản Hoa Kỳ Michael B. Kaplan tuyên bố rằng Ngân hàng Silvergate phải trả lại 9,85 triệu USD cho BlockFi, một công ty cho vay mã hóa đã phá sản.

BlockFi đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022, sau khi nộp đơn, BlockFi đã bắt đầu đàm phán với Silvergate để giải phóng 10 triệu USD mà họ đã gửi vào tài khoản dự trữ của Silvergate. Hai bên đã đạt được thỏa thuận trong tuần này và Silvergate sẽ trả lại phần lớn số tiền trong vòng hai ngày làm việc.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr