Thecoindesk | Crypto market for the smart money

SHIB có thêm 15.000 holder mới trong một tuần sau đợt giảm giá 30%

Meme coin này thực ra đã tích lũy được hơn 15.000 holder trong khoảng thời gian một tháng kể từ ngày 10/5, thế nhưng SHIB đã đột phá hơn khi thu về hơn 15.000 chỉ trong khoảng thời gian một tuần. Số holder của Shiba Inu vào ngày 10/5 là 1.146.848. Tuy nhiên vào ngày 16/5,con số đã tăng lên thành 1.161.805, chỉ thiếu 43 holder nữa là tròn 15.000.

Comment Subcibe