Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Sequoia Capital huy động thành công 9 tỷ đô la cho bốn quỹ mới

Sequoia Capital, quỹ đầu tư mạo hiểm tại Trung Quốc đã huy động thành công 9 tỷ đô la, quy mô được xem là lớn nhất từ trước đến nay đối với một VC Trung Quốc. Mục tiêu ban đầu của họ là 8 tỷ đô la và đã thành công. 

Comment Subcibe