Sei Network thành lập Sei Foundation

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Sei Network, dự án blockchain Layer-1, đã công bố thành lập Sei Foundation, với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hệ sinh thái Sei để tài trợ cho việc phát triển giao thức và hệ sinh thái. Sei Foundation sẽ xử lý các khoản tài trợ token, airdrop, yêu cầu sản phẩm, sáng kiến ​​và kế hoạch vận hành…

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr