Thecoindesk | Crypto market for the smart money

SEC từ chối đơn đăng kí ARK 21Shares Bitcoin ETF

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã từ chối đơn đăng ký Bitcoin ETF của Ark do thiếu sự bảo vệ cho các nhà đầu tư.

Comment Subcibe