SEC Thái Lan xem xét loại bỏ giới hạn đầu tư ICO 300.000 baht

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang xem xét hủy bỏ giới hạn đầu tư bán lẻ 300.000 baht (khoảng 8.800 USD) cho các ICO để kích thích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. SEC sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai cho đến ngày 27/4.

Cơ quan quản lý của Thái Lan cho biết: “Việc sửa đổi các quy định nhằm tăng cường giám sát hiệu quả các hoạt động của tài sản kỹ thuật số và giảm rủi ro có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, nhà khai thác tài sản kỹ thuật số và thị trường. Động thái giảm bớt hạn chế ICO đối với các nhà đầu tư bán lẻ sẽ cho phép nhiều nhà đầu tư bán lẻ tham gia hơn.”

Để giảm thiểu rủi ro trong ngành, các nhà quản lý Thái Lan có kế hoạch ủy quyền cho các nhà khai thác tài sản kỹ thuật số mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác. Tuy nhiên, các quy định mới sẽ làm tăng chi phí tuân thủ cho các nhà khai thác tài sản kỹ thuật số trong nước.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr