Thecoindesk | Crypto market for the smart money

SEC Thái Lan chấp thuận 4 công ty tiền điện tử bất chấp vụ chặn rút tiền của Zipmex

Các cơ quan quản lý của Thái Lan vẫn đang phê duyệt các công ty tiền điện tử mặc dù một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất của họ đã đình chỉ việc rút tiền.

Comment Subcibe